Browse lipids - Glycerolipids (GL)

Lipid Name Description
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1,2,3-tri-(9Z-heptadecenoyl)-glycerol

1,2,3-tri-(9Z-heptadecenoyl)-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3]

TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3] is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol

1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-hexadecanoyl-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol

1-hexadecanoyl-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

TG 51:4

TG 51:4 is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol

1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))[iso6]

TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))[iso6] is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z-hexadecenoyl)-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

1-(9Z-hexadecenoyl)-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2,3-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2,3-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1,2-dioctadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

1,2-dioctadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol is a lipid of Glycerolipids (GL) class.